Author

22 thoughts on “15 Câu Châm Ngôn Thấm Thía Về Cuộc Sống giúp Bạn Tỉnh Ngộ Càng Nge Càng Thấm

  1. 😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄 BAC HO CHI MINH LA BAC VI NHAN 😂😂😂😂 BAC KHONG CAN VO CON KHONGCAN NHA LAU XE HOI KHONG CAN VANG NGHOC NGHA CHAU BAU 😂😂😂😂 NHUNG 😂😂😂 CAN BO CONG AN CAN THAM NHUNG HANG NGHAN TY CA DONG HO CONG AN CAN BO AN CA VAN KIEP CUNG KHONG HET CON MUA NHA KHAP THE GIOI CHAU AU GOI TIEN QUA THUY SY CO THAT KHONG NOI DOC KHONG TIN HOI DAN DEN VIET NAM LA BIET LIEN MOT THANG CONG CAP CAO LA CO 50 CAN NHA TRO CO THAT KHONG TIN HOI BUNG BO BINH LUAN VIEN LA BIET LIEN 😃😃😃😃😃😃😃😃 GOM TAI SAN CUA DAN BO VO TUI RIENG RAT MANH DONG THACH THUC NHA NUOC CONG SAN LAM GI DUOC TA BUNG BO BAO CHE MAT DAY TA DAM BUA BAI DAU BO OC CHO VO DUC KHONG BIET DUNG SAI BE PHAI AN RO DIEU BO NHIEP NHAN RAT HAY THIEN DAO TRIET LY BA XAO DOC LA SO 1 NINH BO BUNG BO DOI CUC RAT HAY 😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅

  2. Đang nghe giọng đọc hay ngọt như mật.mà tự nhiên có quảng cáo chèn vô mà ta kg cảm thấy tức.vẫn vui vẻ .như vậy đã được là tu tâm đến cảnh giới cao chưa ạ.chị MC xinh đẹp !

  3. https://www.youtube.com/watch?v=1O_R4PzuAio&fbclid=IwAR38IXq3BtqYgfDyw79xuPGxP87VoQl4pdil5MI47TtQj8uJv7XXlzI0ooQ
    danh ngon hay

  4. Sức khỏe luôn quan trọng . Đang giàu tiền đổ đống nhưng tự dưng mắc bệnh chạy chữa cũng hết.

  5. Nghe thì hay đấy nhưng chỉ là lý thuyết, gọi là lời hay ý đẹp. Nếu áp dụng vào cuộc sống hiện rất khó. Vì nó cao siêu quá.
    Muốn có HP và trí tuệ chúng ta nên học. Bát chánh đạo. Rất dễ và thiết thực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *