4 Comments120 thế cờ giang hồ đặc sắc – Tác giả Hồng Triết ( Đặng Bình dịch ) tuyển chọn 120 tên cục cờ thế giang hồ nổi tiếng được in thành 2 tập (Tập 1: Cục 1 – 60 , Tập 2 : Cục 61 -120 , có chú thích tường tận các cách phá giải (Xem dưới phần bình luận ) , đưa một số Cục cờ ảo diệu thần bí khôn lường mà rất nhiều bạn say mê nghệ thuật cờ Tướng thấy lẫn lộn khó phân biệt rành mạch từng thế một. Đây không chỉ là để cho bạn tránh cái bẫy của người bày cờ thế, mà quan trọng hơn là thông qua sự biến hóa kỳ diệu của những cục cờ nổi tiếng, bạn sẽ dần dần thấy được sự hàm ẩn cực kỳ tinh thâm của nghệ thuật cờ tướng.

Nguồn: https://goindocal.com/

Xem thêm bài viết: https://goindocal.com/category/giai-tri

Author

4 thoughts on “120 Thế Cờ Giang Hồ Đặc Sắc – Cục 2: Nhất Lãm Vô Dư

 1. 1. Tiền chốt 7 bình 6, Tướng 5 bình 4(1)
  2. Tốt 7 bình 6(2), Tướng 4 tiến 1
  3. Xe 5 bình 6, Pháo 4 thoái 3
  4. Xe 7 bình 6, Tướng 4 tiến 1
  5. Pháo 1 bình 6, Mã 3 thoái 4 (*)
  6. Tốt 6 tiến 1, Tướng 4 bình 5
  7. Tốt 5 tiến 1, Tướng 5 bình 6
  8. Pháo 6 bình 4, Xe 2 bình 6
  9. Tốt 4 tiến 1, Tướng 6 thoái 1
  10. Tốt 4 tiến 1, Tướng 6 thoái 1
  11. Tốt 4 tiến 1 , Tướng 6 bình 5
  12. Tốt 4 bình 5, Tướng 5 bình 4 (3)
  13. Pháo 4 bình 6, Xe 6 bình 4
  14. Pháo 6 thoái 2, Xe 7 tiến 9
  15. Mã 2 thoái 4(4), Xa 4 tiến 2
  16. Tốt 6 tiến 1, Xe 4 tiến 1
  17. Hậu chốt bình 6, Xe 7 bình 6
  18. Tướng 5 bình 4, Xe 4 thoái 5
  19. Tốt 6 thoái 1, Xe 4 thoái 2
  20. Tốt 5 bình 6, Tướng 4 tiến 1
  (1). Bên đen nếu như đi nhầm pháo 4 thoái 5, tất đỏ xe 5 tiến 1, tướng 5 tiến 1, tốt 7 bình 6, tướng 5 bình 4, xe 7 tiến 1, tướng 4 tiến 1, pháo 1 bình 6, mã 3 thoái 4, tốt 6 tiến 1, tướng 4 bình 5, tốt 5 tiến 1, tướng 5 bình 6, tốt 4 tiến 1, Đỏ thắng.
  (2). Nếu đỏ đổi thành xe 7 bình 8 đổi xe, tất đen xe 7 tiến 8; đến đây Đỏ có 3 cách đi quân đều là đen thắng 1): Đỏ Xe 8 thoái 3, tốt 4 tiến 1, tướng 5 bình 4, xe 7 tiến 1, tướng 4 tiến 1, mã 3 tiến 4, tướng 4 bình 5, xe 7 bình 5 chiếm hậu Tướng đỏ, Đen thắng. 2): Đỏ pháo 1 bình 6, mã 3 tiến 4, pháo 6 thoái 2(nếu tốt 7 bình 6, tất pháo 4 thoái 4, pháo 6 thoái 2, xe 7 bình 5, tướng 5 tiến 1, xe 2 bình 5, Đen thắng), xe 7 bình 4, tốt 7 bình 6, tướng 4 tiến 1, xe 5 bình 6, pháo 4 thoái 3, xe 8 thoái 3, xe 4 bình 8, tướng 5 bình 6, xe 8 bình 5, Đen chắc thắng. 3): Đỏ tốt 7 bình 6, tướng 4 tiến 1, pháo 1 bình 6, xe 2 thoái 3, xe 5 bình 8(nếu đi tốt 6 bình 7, tất pháo 4 bình 5, pháo 6 thoái 2, xe 7 bình 4, xe 5 bình 8, mã 3 tiến 5, sĩ 6 thoái 5, xe 4 tiến 1, Đen thắng), mã 3 tiến 4, tốt 6 bình 7, mã 5 tiến 4, xe 8 tiến 1, tướng 4 thoái 1, pháo 6 thoái 2, xe 7 bình 4, xe 8 thoái 6, xe 4 tiến 1, tướng 5 tiến 1, xe 4 bình 5, đen thắng.
  (3). Nếu đen đi nhầm tướng 5 tiến 1, đỏ tốt 5 tiến 1, tướng 5 thoái 1, tốt 5 tiến 1, tướng 5 bình 4, pháo 4 bình 6, xe 6 bình 4, tốt 5 bình 6, tướng 4 tiến 1, tốt 6 tiến 1, tướng 4 thoái 1, tốt 6 tiến 1, đỏ thắng.
  (4). Nếu đỏ đi nhầm tướng 5 tiến 1, tất đen xe 4 bình 5, tướng 5 bình 4, xe 7 bình 4, tốt 6 tiến 1, (nếu đi mã 2 tiến 4, tất xe 5 tiến 2), xe 4 thoái 1, tướng 4 thoái 1, xe 4 thoái 1, tốt 6 tiến 1, xe 4 thoái 6, tốt trước bình 6, tướng 4 tiến 1, Đen thắng.
  (*) Nước thứ 5 nếu đen Mã 5 tiến 4 , đỏ tốt 6 tiến 1, tướng bình 5 , tốt 5 tiến 1, tướng 5 thoái 1 ( nếu tướng bình 6, pháo 6 bình 4, đỏ thắng ) , tốt 5 tiến 1, tướng thoái 1, tốt 5 tiến 1 , tướng 5 bình 6, pháo 6 bình 4, đỏ thắng

  Cục này sau một trận kịch chiến giữa 2 bên đen, đỏ cuối cùng mỗi bên chỉ còn mỗi con Tướng tạo thành hòa cục, tính nghệ thuật và nội dung hình tượng đã được đạt đến một trình độ rất cao. Hai bên sử dụng 18 quân, đi đến 21 nước cờ, ăn hết các quân (mỗi bên chỉ còn 1 Tướng), độ khó của sáng tác này có thể nghĩ mà biết được. Ở đây còn 1 điều thú vị là bên đỏ trong khi tiến tốt chiếu tướng, Tướng đen vừa khéo di chuyển quanh cung suốt 1 vòng.

  Danh ngôn cờ tướng: Nói về đánh cờ, phải chuyên tâm suy nghĩ hết cách, bình tĩnh tính toán đợi địch, thản nhiên không biểu lộ giận mừng. Đại thể trong 1 cục, thiến biến vạn hóa ,như Xe trước Mã sau, phát pháo đuổi tốt. Như sấm nổ chớp giật, Pháo giúp tốt đi, ép gần sĩ, tượng, như sóng xông hổ nhảy
  – "Kỳ Kinh Luận"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *