Du Lịch✅

🇯🇵 Japan Hokkaido travel / Nhật Bản Hokkaido du lịch 홋카이도 ฮอกไกโด 2019 No.1Tôi đã đến Hokkaido, Nhật Bản trong 3 ngày để đi du lịch.
Lần này, nó sẽ là video từ ngày đầu tiên đến đêm thứ hai.

Gần đây, nói về du lịch, tôi chưa đi du lịch nước ngoài, và tôi là người Nhật, nhưng tôi đã đến Hokkaido lần đầu tiên.

Hokkaido rất lạnh, nhưng nó là tốt.

Japan Hokkaido travel 2019 No.2

#hokkaido
#nhatban
#dulich

01.05.2019~03.05.2019

source: https://goindocal.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://goindocal.com/category/du-lich/

3 Comments

  1. Love & Luggage 01/10/2019
  2. ホーチミンTV 01/10/2019
  3. Seven Gopro 01/10/2019

Join The Discussion