Author

34 thoughts on “【Official】TUYỆT ĐỈNH YOYO _ Blazing Teens 5 _ Vietnamese _ EP01

  1. Đầu phim là khoảng thời phong kiến của Trung Quốc, thế nhưng vẫn có các skill như tháp eiffen ngược với logo yoyo 🙂

  2. Cong nhan nuoc nay thich choi yoyo that ma minh cha biet choi teo nao , linon choi gioi ghe , ai thay minh noi dung cho to like nhe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *